Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.

Žmogaus teisės

 

Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija „Invoco“ domisi ir rūpinasis žmogaus teisių apsauga. Bendradarbiaujame su valstybinėmis ir mokslo institucijomis,  nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių apsaugos srityje – atliekame žmogaus teisių būklės stebėseną, analizuojame situaciją, inicijuojame ir vystome projektus, teikiame teisines konsultacijas, vertiname galiojančius teisės aktus, rengiame teisinę reikšmę turinčius dokumentus, vykdome mokslinius tyrimus, vedame strategines bylas žmogaus teisių klausimais, kt.

 Konsultuojame bei teikiame teisines paslaugas dėl: 

  • diskriminacijos lyties, šeimyninės padėties, rasės, amžiaus, seksualinės orientacijos, etninės kilmės, religijos, minčių, įsitikinimų pagrindu;
  • priekabiavimo seksualinio, amžiaus, lyties, rasės, kilmės, įsitikinimų, religijos, priklausymo kokiais nors grupei ir kitais pagrindais;
  • diskriminacijos negalios pagrindu (pavyzdžiui, darbdaviui sudarant nepalankias darbo, judėjimo, fizinio krūvio sąlygas;
  • netinkamai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų;
  • kt. 

Rengiame visus procesinius dokumentus bei atstovaujame nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose, valstybinėse institucijose. 

 Skaitykite daugiau: