Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.

Darbo teisė

 

Turėdami didelę patirtį bei tinkamą kvalifikaciją darbo teisės srityje, klientams siūlome kokybiškas paslaugas tiek kolektyvinių, tiek individualių teisinių santykių klausimais.

 Teikiame konsultacijas dėl:

 • darbo sutarčių rengimo ir vykdymo;
 • kolektyvinių darbo sutarčių teisinio vertinimo;
 • darbo drausmės pažeidimų;
 • darbuotojų atleidimo iš darbo;
 • neteisėto darbo sutarties nutraukimo;
 • darbo organizavimo tvarkos;
 • komercinių paslapčių ir nekonkuravimo;
 • drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo;
 • žalos darbuotojo sveikatai atlyginimo;
 • užsieniečių įdarbinimo;
 • kt.

 

Rengiame šiuos dokumentus:

 • individualių bei kolektyvinių darbo sutarčių projektus;
 • nekonkuravimo, konfidencialumo susitarimus;
 • lokalinius teisės aktus: darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas ir kt.;
 • įsakymų projektus: dėl drausminės atsakomybės taikymo, atleidimo iš darbo ir kt.
 • kt.

 

Klientus atstovaujame kolektyvinėse derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.