Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.
rsz_1rsz_1034a2035.jpg

Dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė

D. Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė 1998 metais baigė Vilniaus Universiteto teisės fakultetą (vientisos studijos) ir pradėjo dirbti teisininke profesinėje sąjungoje „Solidarumas“, vėliau advokato padėjėja. Nuo 2002 m. advokatė, Advokatės D. Gumbrevičiūtės kontoros steigėja. Nuo 2003 m. Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės (anksčiau Verslo teisės katedros) lektorė, magistrinių darbų gynimo komisijų narė, nuo 2015 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto magistrinių darbų gynimo komisijos pirmininkė; Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų bei Žmogaus teisių laboratorijų narė. Veda mokymus advokatams, valstybės tarnautojams, darbdaviams, darbuotojams, darbuotojų atstovams, nevyriausybinių organizacijų nariams. 2011 m. apgynė disertaciją „Lygiateisiškumo principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje“, suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro vardas.

Advokatė teikia konsultacijas žmogaus teisių apsaugos, nediskriminavimo užtikrinimo, neįgaliųjų teisių užtikrinimo, moterų teisių apsaugos, šeimos teisės, strateginio bylinėjimosi, darbo teisės, darbų saugos ir sveikatos, nelaimingų atsitikimų darbe, pacientų teisių, žalos atlyginimo, konsultuoja įmones darbo, civilinių, administracinių santykių srityse, atstovauja visų instancijų teismuose, ikiteisminėse institucijose, taip pat Europos Žmogaus teisių teisme, Jungtinių Tautų komitetuose.

Advokatė rengia mokslines publikacijas, atlieka tyrimus nediskriminavimo ir lygiateisiškumo temomis, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis žmogaus teisių apsaugos srityje. 2014 m. Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose skirtas Metų žmogaus teisių advokato (už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą) apdovanojimas (2013), 2014 m. kandidatė į Lygių galimybių kontrolierės pareigas. 2015 m. įsteigė Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinę bendriją „Invoco“ ir jai vadovauja.

Specializacija: žmogaus teisių apsauga, nediskriminavimo užtikrinimas, mobingas (priekabiavimas), darbo teisė, darbo ginčų sprendimas, nelaimingi atsitikimai darbe, šeimos teisė, pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimas, įmonių teisė, šeimos mediacija, meditacija versle ir darbo santykiuose, atstovavimas visų instancijų nacionaliniuose teismuose, taip pat Europos Žmogaus teisių teisme, Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitete, ikiteisminėse institucijose.

Kalbos: anglų, rusų, prancūzų.
Kontaktai:  tel. +370 5 212 2696, mob. tel. +370 673 04549
El. p. : diana.gumbreviciute@teisinepagalba.com
grįžti atgal