Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.

Ką daryti, jei vienas iš tėvų nemoka teismo sprendimu nustatyto išlaikymo vaikui?

2018-01-23

Nors įsiteisėjęs teismo sprendimas ar teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartis, kuria susitariamas skiriamo išlaikymo dydis, šalims turi privalomojo pobūdžio galią, tai dar nereiškia, jog vaikas tokį išlaikymą gaus visais atvejais. Dėl tam tikrų aplinkybių, pavyzdžiui, vieno iš tėvų, turinčio mokėti išlaikymą, nemokumas, kitų išlaikytinių skaičius ir kt., gali susidaryti situacijos, kai vienas iš tėvų neturi pakankamai lėšų arba tiesiog vengia vykdyti pareigą išlaikyti savo vaiką.

rsz_1rsz_numbers-money-calculating-calculation.jpg

Siekiant išvengti tokių atvejų, kai vaikas paliekamas be išlaikymo, 2006 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą. Minėtu įstatymu 2008 m. buvo įsteigtas Vaikų išlaikymo fondas (Fondas) – valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų).

Į Fondo administraciją gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje. Teisę gauti išmoką turi vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Fondo administracija išmoka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą, o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto išlaikymo – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Abiem atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 BSI (Bazinė socialinė išmoka) dydžio. Šiuo metu BSI sudaro 38 eurus.

Reikia pažymėti, jog kreipiantis į Fondo administraciją nėra atsisakoma priteisto išlaikymo. Fondo suteikiamos piniginės lėšos yra būdas palengvinti tėvui tenkančią papildomą naštą vaiką auginant vienam, kai nėra gaunamas teismo nustatytas išlaikymas. Tai suteikia tam tikro stabilumo, nes santykį su kita šalimi perima valstybė – teisę išsireikalauti sumokėtą pinigų sumą perima Fondo administratorius. Tokia Fondo vykdoma veikla yra tam tikra paskata tėvui laikytis teismo sprendimo ar išlaikymo sutarties, nes priešingu atveju Fondo administratorius turi teisę skelbti sąrašą asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, taip pat reikalauti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl skolininko baudžiamosios atsakomybės.

grįžti atgal