Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija
Teikiame profesionalias teisines paslaugas fiziniams asmenims ir verslo subjektams.

Europos Žmogaus Teisių Teismas apgynė saviraiškos laisvę byloje SEKMADIENIS LTD. v. LITHUANIA

2018-01-30

2018 m. sausio 30 d. Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) priėmė sprendimą skandalinga tapusioje byloje dėl neproporcingo saviraiškos laisvės apribojimo.

 2012-ųjų lapkritį Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nurodė, jog reklaminiai plakatai, kuriuose vaizduojami Roberto Kalinkino drabužius dėvintys jaunuoliai su užrašais „Jėzau, kokios Tavo kelnės!“, „Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!“, „Marija brangi, kokia suknelė“ įžeidžia visuomenės garbę ir orumą, taip pat nustatė, jog reklama pažeidė Reklamos įstatymo nuostatą dėl visuomenės moralės bei skyrė 2000 litų baudą.

2018 m. sausio 30 d. sprendime EŽTT nustatė, jog priimant visus nacionalinius sprendimus siekiant apsaugoti „religingus žmones“ buvo konsultuojamasi su vienintele religine grupe – Romos katalikais, nepaisant įvairių krikščioniškų ir nekrikščioniškų religinių bendruomenių Lietuvoje.

Atsižvelgdamas į tai, Teismas pažymi, jog Lietuvos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs: „Jokios pažiūros ar ideologija negali būti paskelbtos esančios privalomos ir primestos individui – laisvai savo pažiūras formuojančiam ir reiškiančiam asmeniui, atviros demokratinės pilietinės visuomenės nariui“ ir kad valstybė „turi būti neutrali įsitikinimų atžvilgiuji neturi teisės nustatyti kokios nors privalomos pažiūrų sistemos“. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į Jungitnių Tautų Žmogaus teisių komiteto poziciją, kad teisių apribojimai, siekiant apsaugoti moralę, turi būti grindžiami principais, kurie nėra išimtinai iš vienos tradicijos.

Be to, Teismas pažymi, jog kai kurioms valdžios institucijoms didelę įtaką padarė tai, kad dėl reklamos skundėsi maždaug šimtas asmenų. Anot Teismo, nėra priežasties abejoti, kad tie asmenis buvo įžeisti, vis dėlto Teismas pakartoja, kad žodžio laisvė apima ir idėjas, kurios įžeidžia, šokiruoja ar trikdo, taip pat, kad pliuralistinėje demokratinėje visuomenėje tie, kurie nusprendžia pasinaudoti savo religijos laisve, negali pagrįstai tikėtis, kad bus atleisti nuo kritikos. Jie privalo toleruoti ir susitaikyti, kad kiti asmenys turi teisę neigti jų religinius įsitikimus, taip pat ir platinti doktrinas, kurios yra priešiškos jų tikėjimui.

Sveikiname pareiškėją bei Žmogaus teisių stebėjimo institutą apgynusius saviraiškos bei žodžio laisvę.

 (Redos Mickevičiūtės nuotr.)

grįžti atgal